Samenstelling van de Read van Bestuur op 16 october 2020

Burggraaf Dirk Frimout — Voorzitter
Mijnheer Jean-Marcel Thomas — Vice-voorzitter
Mijnheer Thomas Vander Steene — Penningmeester
Mijnheer Stephane Bekkers
Mevrouw Mireille Body
Mijnheer Christian Collette
Burggraaf Frank De Winne
Mijnheer Philippe Deguent
Mijnheer Thomas Goethals
Mijnheer Georges Heeren
Mijnheer Patrick Janssens de Varebeke
Mevrouw Yael Nazé
Mijnheer Michel Stassart
Mijnheer Eric Van de Meersche
Mijnheer Guido Vanhecke
Mevrouw Nancy Vermeulen
Mijnheer Alain Leriche — Secretaris Generaal (geen bestuurder).