Space Teachers

Tevens beschikken wij over een aantal gediplomeerde space teacherswaarvan enkelen onder hen een opleiding hebben genoten in het Internationaal Space Camp in Huntsville, Alabama.
Zij zijn bereid lezingen en activiteiten te organiseren in zowel het lager, middelbaar als hoger onderwijs.